Stacks Image 4
Forsikring
Foreningen har tegnet en ejerboligforsikring, 
policenummer 112347, gennem Concordia Forsikring, der er en sammenlægning mellem foreningens hidtidige forsikringsselskab, NORD Forsikring og FYNBO Forsikring.
Der er desuden tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring, bestyrelsesansvar og særskilt forsikring af havetraktoren.
Forsikringsbetingelserne kan læses i 
forsikringspolicen.

Al kontakt til og fra forsikringsselskabet skal ske via Forsikringsmæglerfirmaet DANSØ og IKKE direkte til forsikringsselskabet.

I tilfælde af en skade, skal de enkelte beboere selv anmelde skaden på denne 
skadesanmeldelse.
Skadelidte er i hvert tilfælde meget velkomne til forinden at søge råd og vejledning hos forsikringsmægler Ole Visti på nedenstående telefonnummer.

Skadesanmeldelsen skal sendes til:

Forsikringsmægler Ole Visti
Finsensgade 21
7400 Herning
tlf. 23 39 01 67 / 97 25 27 95
visti@dansoe.dk

- gerne pr. mail.

Af hensyn til udbetaling af skadeserstatningen er det vigtigt, at 
bestyrelsen underrettes om enhver skadesanmeldelse.

Forsikringsselskabet har en servicetelefon - tlf. 38 17 14 81 - 
uden for normal kontortid for assistance ved akutte større skader.