Stacks Image 4
Ejendommes parkeringsplads er privat område.
Parkeringspladsen er dog åben for almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter og er derfor omfattet af Færdselsloven.

Ifølge 
ordensbestemmelserne må parkering af køretøjer kun ske inden for de afmærkede områder.

Der er i perioder problemer med uvedkommendes parkering.
Der er derfor opsat et gult skilt ved indkørslen til parkeringspladsen om, at parkering kun er tilladt med særlig tilladelse udstedt af Ejerforeningen Sundby Overdrev.
Bestyrelsen har udleveret parkeringstilladelser til ejendommes beboere til anbringelse i deres egne biler og biler tilhørende deres gæster.
Af hensyn til kontrollen med uvedkommende parkeringer henstilles, at
alle parkerede biler forsynes med en parkeringstilladelse i forruden.
Evt. bortkomne eller beskadigede parkeringstilladelser erstattes ved henvendelse til foreningens 
formand.

Bestyrelsen er bemyndiget til at overlade parkeringskontrollen til et eksternt firma, når den finder det nødvendigt.

Der må ikke henstilles uregistrerede køretøjer på parkeringspladsen, jfr. Registeringsbekendtgørelsen.

Parkerede køretøjer uden parkeringstilladelse anmeldes til politiet for overtrædelse af § 17 i Lov om Mark- og Vejfred.

Det henstilles, at de fire P-pladser ved ladestanderne forbeholdes el-biler under opladning.Stacks Image 9
Benyttelse af ladestandere på Fælleddiget

Der er opsat 2 ladestandere med hver 2 ladestik. Dette er første skridt på vejen for en fremtidig reduktion af bruge af fossile brændstoffer.


Herunder er der skrevet lidt spørgsmål og svar omkring disse ladestandere.

Hvad var priser for etableringen?
Ca. 120.000 kr.

Har jeg betalt for dette?
Nej, foreningen har lagt pengene ud, men det er meningen, at laderne skal finansieres af brugerne.

Hvad koster det at være med i ordningen?

5.000 kr. i startgebyr, derefter afregner man den strøm, man aftager.

Hvordan afregner jeg mit forbrug?
Foreningen har valgt Sperto som udbyder, og de afregner forbruget med hver enkelt abonnent/beboer.

Hvor ofte kan jeg lade?
Lige så ofte, du ønsker.

Hvad for et stik er laderne?
Stiktypen er Type2, der er standard for alle ladestandere, der ikke er hurtigladere.

Hvor lang tid tager det at få et kort til at lade?
Ca. 1 uge.

Får jeg en fast parkeringsplads, hvis jeg har el-bil eller plugin hybrid bil?
Nej, laderne deles, og man skal så vidt muligt ikke holde længere end højst nødvendigt på pladserne med ladestanderne.

Hvordan tilmelder man sig ladestanderne?
Kontakt formanden, som sætter jer i gang.

Må andre biler holde der, hvor ladestanderne er sat op?
Helst ikke, men lige nu er der rigelig med kapacitet til antallet af biler, der kan lade. I fremtiden vil parkeringspladserne muligvis blive forbeholdt biler, der lader.

Kan folk udefra anvende standerne?
Nej, det kræver et Sparto abonnement, og der er åbnet for dette.


Stacks Image 6