Stacks Image 4
Flagning
Der flages med Dannebrog i anledning af nationale flagdage, i anledning af personlige mærkedage og ved andre særlige lejligheder.

Såfremt der ønskes flagning, kan man enten henvende sig til flagudvalget eller selv sætte flaget op. Flaget (+ et stormflag) opbevares i skuret.
Det foreslås, at der anbringes en seddel med oplysning om årsagen til flagningen i opslagstavlen bag skuret.

Desuden flages med vimpel/stander som tegn på, at der flages på nationale flagdage.

Flaghejsning (sættes) :
  • Flaget bør hejses om morgenen kl. 8.00, eller i den periode solen står senere op, ved solopgang. Flaget hejses udfoldet og roligt helt til tops. Alle i umiddelbar nærhed af flagstangen skal have blottet hoved samt gøre front mod flaget og hilse det på en værdig måde. Ophalerlinen skal være stram og nedhalerlinen skal være slæk, således at flaget vajer frit ud fra stangen.

Nedhaling af Dannebrog :
  • Når flaget er hejst, bør det forblive vejende til solnedgang, og hvis flaget ikke bliver taget ned inden solen er forsvundet i horisonten, skal det blive hængende til næste solnedgang. Ved hejsning og nedhaling bør flaget aldrig røre jorden.

Flagning på halv stang :
  • Flagning på halv stang, anvendes som tegn på sorg. Flaget hejses først helt til tops, nedhales derefter så underkanten af flaget er midt på stangen. Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og derefter roligt ned. Ved dødsfald forbliver flaget på halv stang til solnedgang (også langfredag - 9. april indtil kl. 12). Såfremt dødsfaldet finder sted sent på dagen, flages der på halv stang dagen efter. Ved flagning ved bisættelse/begravelse, hejses flaget på halv stang om morgenen. Når jordpåkastelsen har fundet sted, hejses flaget på hel indtil solnedgang.


Vi markerer naturligvis stadig tyskernes besættelse af Danmark den 9. april

…og andre særlige lejligheder.