Kay Wilhelmsen A/S opfører…
Som det fremgår af den oprindelige
salgsbrochure, opførte den navnkundige Kay Wilhelmsen de 38 rækkehuse på Fælleddiget i 1977/78.
Grunden var oprindelig en haveforening, der var brændt ned til grunden.
Ruinerne blev jævnet med jorden, og rækkehusene blev opført ovenpå. Det betyder, at vi finder alskens potteskår mv., når vi graver et spadestik ned.
Kay Wilhelmsen havde kort forinden opført et lignende - og meget større - byggeri på Hvedevænget i Kokkedal og på Kettegårdsvej ved Hvidovre Hospital.
Rækkehusene var oprindeligt tænkt som selvstændige matrikler, men Kay Wilhelmsen blev nødt til at udstykke ejendommen som ejerlejlighder for at overholde bebyggelsesprocenten.

På byggetidspunktet var det muligt, at lufthavnsmotorvejen skulle forlænges fra vandtårnet i Tårnby gennem villakvarterene og midt igennem vor bebyggelse til Sjællandsbroen. Det var ligeledes muligt, at gaden Fælleddiget skulle forlænges gennem det grundstykke, vi nu benytter som boldbane.
Det blev skrinlagt - senest ved opførelsen af Ørestad.

Lejerbos røde nabobebyggelse var dengang campingplads, og hele området, hvor der nu er Ørestad, var indhegnet militært område. Næsten på landet, og i al fald plaget af myg og hestebremser.

De første ejere kæmpede en brav kamp for at få Kay Wilhelmsen til at færdiggøre byggeriet og omgivelser og udbedre alenlange mangellister på de enkelte huse. Nogle af disse genvorligheder kan læses på referatet af den første generalforsamling.

Fortsættes…

Webmasteren modtager gerne historiske dokumenter, fotos mv. til denne udgave af forhistorisk museum.