Termostater
Termostaterne, der passer til vore radiatorer, hedder 
TA Følerelement TRV M28.
Termostaterne kan f.eks. købes hos 
billigvvs.dk.

Fjernvarmen
Fjernvarmeanlægget er et såkaldt en-strenget system.
Bortset fra rensning af de to snavsventiler, påfyldning af vand og udluftning af radiatorerne er det vedligeholdelsesfrit.
Det anbefales at stille fremløbstemperaturen så lavt som muligt i fyringssæsonen. Sluk for cirkulationspumpen og luk sommerventilen, når fyringssæsonen er forbi.
Husk, at motionere termostatventilerne og tænde cirkulationspumpen en gang imellem i løbet af sommeren, så de ikke kalker til.
Det varme vand skal være på mindst 60 gr. for at undgå legionærbakterier.

Ved reparation henvises til de anbefalede 
håndværkere.

Se flere 
gode råd.


Rensning af snavsventiler
Der sidder 2 snavsventiler i fjernvarmeanlægget for at rense det indkommende vand. Dels det varme vand fra Amagerværket og dels vandet til det varme vand.
Ventilerne sidder svært tilgængelig, men de ser ud som på billedet til venstre.
Der skal bruges en stor skruenøgle og en speciel tang som den på billedet nedenunder (findes i skuret).

Fremgangsmåde:
1. Luk den røde hane ved at dreje den på tværs.
2. Fjern dækslet med skruenøglen.
3. Fjern låsefjederen med tangen.
4. Udtag filteret/sien, som ligner og er på størrelse med et fingerbøl.
5. Rens filteret/sien for evt. grus og monter det igen.
6. Isæt låsefjederen.
7. Påskru dækslet med skruenøglen.
8. Åben den røde hane.
Stacks Image 14