Sidste nyt:

Stacks Image 9

Velkommen til Ejerforeningen Sundby Overdrevs hjemmeside

Ejerforeningen Sundby Overdrev, er en forening bestående af 38 ens rækkehuse på adressen Fælleddiget 21-95, 2300 København S, med Ørestad og Bella Center (Metro-Station) som nærmeste naboer.
Husene blev bygget af Kay Wilhelmsen i 1977/78 - og det er bedre end det lyder.
Ejerforeningen har et godt fællesskab og står selv for al administration, renholdelse, vedligeholdelse mv.Stacks Image 560
Rotter
Som det er mange bekendt, har vi den senere tid haft besøg af en eller flere rotter.
Kommunens rottefænger har været her ved flere lejligheder og har lagt gift ud.
Bestyrelsen har anskaffet et par elektroniske rottefælder, så nu håber vi at få has på dem.
MEN det kræver, at rotterne er så sultne, så de enten æder af giften eller lokkemaden i fælderne.
Derfor henstilles det, at vi alle holder en pause med at fodre fuglene og sørger for at holde låget lukket på affaldsbeholderne.
Bestyrelsen modtager gerne forslag til anbringelsen af fælderne.