Sidste nyt:

Stacks Image 9

Velkommen til Ejerforeningen Sundby Overdrevs hjemmeside

Ejerforeningen Sundby Overdrev, er en forening bestående af 38 ens rækkehuse på adressen Fælleddiget 21-95, 2300 København S, med Ørestad og Bella Center (Metro-Station) som nærmeste naboer.
Husene blev bygget af Kay Wilhelmsen i 1977/78 - og det er bedre end det lyder.
Ejerforeningen har et godt fællesskab og står selv for al administration, renholdelse, vedligeholdelse mv.

Husk at tilmelde dig Operation Nabohjælp.

Energimærke
Ejendommens energimærke er nu blevet fornyet.

Nyt om ejerpantebrevene
Når et hus bliver handlet eller der sker omprioritering, rykker ejerforeningens hæftelse på kr. 40.000 som regel op som 1.-prioritet. Herefter kan det hidtidige ejerpantebrev på kr. 10.000 aflyses.
Ejere, der ønsker ejerpantebrevet aflyst, bedes rette henvende til kassereren herom.

Referat af ordinær generalforsamling den 17. marts 2016.


Stacks Image 546
Annie Højbjerg Gjermandsen in memorandum
Vi har mistet Annie.
Annie sov stille ind fredag den 12. januar 2017 efter kort tids sygdom. Hun blev 68 år.
Annie var en af de få, der har boet på Fælleddiget, fra byggeriet blev færdigt. Hun har lige siden været aktiv med at passe vort fælles område og deltaget i langt de fleste fælles arrangementer - sommerfester, fastelavnsfester, rejseholdets aktiviteter, fællesarbejder og ikke mindst som mangeårig referent ved generalforsamlingerne.
Annie var altid positiv og glad, og vi vil alle savne hende.
Vore tanker går til Tommi og hendes børn og børnebørn.
Æret være Annies minde!
Bisættelsen har fundet sted.