Sidste nyt:

Stacks Image 9

Velkommen til Ejerforeningen Sundby Overdrevs hjemmeside

Ejerforeningen Sundby Overdrev, er en forening bestående af 38 ens rækkehuse på adressen Fælleddiget 21-95, 2300 København S, med Ørestad og Bella Center (Metro-Station) som nærmeste naboer.
Husene blev bygget af Kay Wilhelmsen i 1977/78 - og det er bedre end det lyder.
Ejerforeningen har et godt fællesskab og står selv for al administration, renholdelse, vedligeholdelse mv.Stacks Image 546
Annie Højbjerg Gjermandsen in memorandum
Vi har mistet Annie.
Annie sov stille ind fredag den 12. januar 2017 efter kort tids sygdom. Hun blev 68 år.
Annie var en af de få, der har boet på Fælleddiget, fra byggeriet blev færdigt. Hun har lige siden været aktiv med at passe vort fælles område og deltaget i langt de fleste fælles arrangementer - sommerfester, fastelavnsfester, rejseholdets aktiviteter, fællesarbejder og ikke mindst som mangeårig referent ved generalforsamlingerne.
Annie var altid positiv og glad, og vi vil alle savne hende.
Vore tanker går til Tommi og hendes børn og børnebørn.
Æret være Annies minde!
Bisættelsen har fundet sted.
Stacks Image 489


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stacks Image 560
Rotter
Som det er mange bekendt, har vi den senere tid haft besøg af en eller flere rotter.
Kommunens rottefænger har været her ved flere lejligheder og har lagt gift ud.
Bestyrelsen har anskaffet et par elektroniske rottefælder, så nu håber vi at få has på dem.
MEN det kræver, at rotterne er så sultne, så de enten æder af giften eller lokkemaden i fælderne.
Derfor henstilles det, at vi alle holder en pause med at fodre fuglene og sørger for at holde låget lukket på affaldsbeholderne.
Bestyrelsen modtager gerne forslag til anbringelsen af fælderne.