DAGRENOVATION
Hvert rækkehus har som standard en 140 l affaldsbeholder til dagrenovation.
Der er mulighed for at få en større beholder mod betaling af de ekstra omkostninger. Ændringer af beholderstørrelsen skal aftales med kassereren.
Priser (2021):
140 l: Inkl. i fællesudgifterne
180 l: 468,75 kr. opkræves pr. 1/2.
240 l: 875,50 kr. opkræves pr. 1/2.

Man må ikke bytte indbyrdes, da de enkelte beholdere er forsynet med stregkode og en indbygget chip.

Man skal sørge for, at affaldsbeholderne altid er lukkede, så de ikke tiltrækker rotter og andre dyr.
Dagrenovation, er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, plast, elektronik, glas, metal, batterier, kemikalier, haveaffald og storskrald er altså ikke dagrenovation.
Affaldsbeholderne tømmes hver onsdag ved 7-tiden. Beholderen skal anbringes med håndtaget ud mod fortovet.

STORSKRALD
Bestilles af bestyrelsen efter behov.
Affaldet stilles tidligst dagen forinden p P-pladsen ved fællesskuret. Affaldet skal være optageligt af skraldemændene. Det affald, som de ikke tager med, skal man selv bortskaffe ad anden vej.

Det må stilles til storskrald:
 • Indbo, f.eks. møbler, reoler og gulvtæpper.
 • Vinduesglas, spejle etc. skal være pakket ind.
 • PVC.
 • Byggeaffald af træ, glas, plast og metal fra gør-det-selv-arbejde.
 • Cykler skal være mærket med en seddel med teksten “Fjernes af renovatøren”.
 • Byggeaffald af træ, glas, plast og metal fra gør-det-selv-arbejde.
Det må ikke stilles til storskrald:
 • Byggematerialer som mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus.
 • Tallerkener, stentøj, køkkengrej og tøj.
Træ til genanvendelse.
Træ til genanvendelse skal stilles for sig og må ikke blandes sammen med det andet storskrald. Træ, der kan genanvendes, er ubehandlede, malede eller lakerede møbler, f.eks. stole, borde, reoler eller kommoder samt trærester fra gør-det-selv-arbejde.
Træet afhentes særskilt.

Stort elektronikaffald
Må ikke blandes med det øvrige storskrald. Det afhentes ved en særskilt elektronikstorskraldafhentning.

Så stort må storskrald være:
Genstandene må ikke være tungere, end hvad to mand kan håndtere. Lange genstande som grene, brædder, tæpper, bordplader, rør mv. må ikke være længere end 150 cm og må ikke stables højere end 120 cm. Små genstande skal enten bundtes eller samles i klare sække eller åbne kasser.

SORTERET AFFALD
Der er opsat et antal affaldsbeholdere ved skuret til sorteret affald:

Batterier
Batterier er farligt affald og skal sorteres fra det øvrige affald. Batterier må ikke smides ud i skraldespanden sammen med restaffaldet, der køres til forbrænding. Batterier indeholder bl.a. zink, jern, mangan og en række andre stoffer, som kan genanvendes i nye produkter til gavn for miljøet.

Elektronik
Elektronik er alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller, f.eks. computere, stavblændere, massageapparater, portkort/slips med musik eller lys i, mikrobølgeovne, mobiltelefoner (minus batteri!), opladere eller batteridrevet legetøj. De dele af affaldet, der er farligt for miljøet, sorteres fra til specialbehandling. Især metallerne i elektronikaffald genbruges.
Elektronik, der ikke kan være i beholderen, henvises til storskrald.

Plast
Plasten skal være drypfri og skrabet fri for madrester.
Det må komme i beholderen til plastaffald:
 • Beholdere og dunke fra opvaske- og mildere rengøringsmidler, vaske og skyllemidler, kattebakker, udtjente opvaskebaljer og gæster/beholdere til opbevaring af mad.
 • Plastikbakker og poser fra kød, fisk eller grøntsager, drikkedunke og plastflasker.
 • Værktøjskasser udelukkende lavet af plast.
 • Grydesker af plast.
 • Serverings- og opbevaringsskåle af plast.
 • Plastposer, også de små fra f.eks. slik.
 • Indpakning af plast fra f.eks. afskårne blomster eller fødevarer.
 • Bobleplast.
 • Plastfolier.
 • Mælkekartoner.
 • Bestik af plast.
Det må ikke komme i beholderen til plastaffald:
 • Emballage, der har indeholdt kemikalier.
 • Maling og andet farligt affald som f.eks. printerpatroner og makeup.
 • Uhygiejniske ting som f.eks. tandbørster og opvaskebørster.
 • Ringbind.
 • PVC, f.eks. tagrender og gummistøvler.
 • Affald, som er sammensat af flere forskellige materialer.
Papir
Papir er aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, gavepapir, bøger, tryksager og skrivepapir.

Glas
Glas er alle typer tomme glas og flasker, f.eks. vin- og spiritusflasker eller glas fra fødevarer. Drikkeglas, krukker og vaser af glas må gerne komme i glasbeholderen, så længe det ikke er lavet af krystalglas, der indeholder bly.
Der må gerne være låg på glassene.
Tømning af glasbeholderen bestilles af bestyrelsen.

Metal
Alt metal, der kan være i beholderen.
Da metallet smeltes ved høj varme, gør det ikke noget, hvis der f.eks. er et træ- eller plastikhåndtag på.

Pap og karton
Det må komme i papbeholderen:
 • Paprør fra køkkenrulle og toiletpapir.
 • Bølgepap.
 • Æsken fra tandpasta, vaskepulver, opvasketabs, sparepærer, batterier mv.
 • Kassen/æsken fra f.eks. havregryn, æggebakker og legetøj.
 • Skotøjsæsker.
 • Prismærker.
 • Postkort.
Det må ikke komme i papbeholderen:
 • Pizzabakker, mælkekartoner eller anden emballage med madrester og snasket papir.
 • Flamingo.
 • Papir.
Buk, tramp, skær eller fold papkasser inden du lægger det i beholderen.


Bioaffald
Det må du komme i din grønne bioaffaldsspand
 • Madaffald, råt og tilberedt
 • Ris, pasta og morgenmadsprodukter
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Brød og kager
 • Frugt og grøntsager
 • Sovs og fedt
 • Pålæg
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster.
Det må du ikke komme i beholderen til bioaffald:
 • Jord
 • Dyrestrøelse (fx. kattegrus og halm fra kaniner)
 • Madaffald i emballage
 • Potteplanter
 • Løst affald, bortset fra afskårne blomster, majs- og rarberblade, der ikke er snaskede.
Affaldet skal i de udleverede grønne bioposer, der skal bindes med knude. Brug evt. to poser, hvis affaldet er meget vådt.
Bio-poser og ekstra bioaffaldsspande kan hentes i skuret.


Farligt affald
Vi har nu fået vort eget miljøskab, hvor vi kan komme af med farligt affald.
Se eksempler på farligt affald.
Medicinrester og kanyler skal afleveret på apoteket.
Miljøskabet står ved enden af skuret.
Skabet er forsynet med en kodelås. Koden kan fås ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.
I skabet er der to røde bokse til mindre emner. Stil affaldet oprejst, så det ikke løber ud. Lad det blive i den originale emballage, så man kan se, hvad der er i. Det lange rum til venstre er alene til lysstofrør.
Er den originale emballage gået i stykker, så kom det i et syltetøjsglas eller lignende sikker emballage og husk at skrive, hvad emballagen indeholder.
Bland aldrig kemikalier og sjatter sammen.

Din mor arbejder her ikke!

Vær venlig at rydde op efter dig ved affaldsbeholderne. Er de fyldte, så tag dit affald med hjem igen og skaf dig af med det på anden vis.
Lad i al fald være med at smide det på jorden.
Skraldemændene tager det ikke med, og hvem rydder så op efter dig?

OG husk at træde på papkasserne, inden du putter dem i affaldsbeholderen. Også selv om du er den første til at putte i.
Vådt pap dur ikke til genbrug!