Download som pdf-filer

Stacks Image 4
Salg
Ved salg skal bestyrelsen omgående underrettes.

Når du ønsker at sælge din ejerlejlighed, skal ejendomsmægleren bruge et sæt papirer vedrørende ejerlejligheden og ejendommen.

Det drejer sig om dokumenterne til venstre.
Hvis du ikke har dem i forvejen, kan du printe dem ud og give dem til ejendomsmægleren. Derved sparer du penge, og bestyrelsen slipper for at gøre det for dig.

Ejendomsmægleren spørger måske også efter skødet. Men det er ikke længere nødvendigt, da al tinglysning er elektronisk.

Ejendomsmægleren anmoder bestyrelsen om en del oplysninger og erklæringer i en såkaldt ”ejerlejlighedserklæring”.
Derfor vil det være rart, hvis bestyrelsen er underrettet i forvejen.

Generalforsamlingen den 29. marts 2012 vedtog nye vedtægter med en pantstiftende deklaration på kr. 40.000, der erstatter ejerpantebrevet på kr. 10.000 som sikkerhed over for ejerforeningen.
Disse vedtægter er tinglyst og derfor gældende.
Når vedtægternes hæftelse på kr. 40.000 opnår 1.-prioritet, kan det oprindelige ejerpantebrev på kr. 10.000 aflyses.


Stacks Image 7

Udlejning

Udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed må kun ske ved skriftlig lejekontrakt, hvoraf kopi skal gives til bestyrelsen inden lejeforholdets begyndelse.