Stacks Image 4
Rotter på Fælleddiget!
Det har længe været kendt, at der er rotter i kanalen - den såkaldte Nordre Landkanal.
Men nu er de også set hjemme hos os selv!

Rotterne holder især til ved broen over mod Bella Centeret, hvor folk i den bedste mening fodrer ænderne.
Det er meget prisværdigt, men faktisk har ænderne bedre at at søge ud mod det åbne vand for at søge deres føde selv. Resultatet er også, at ænderne bliver så magelige, at de ikke gider at yngle. Det er efterhånden flere år siden, vi rigtigt har set ællinger.
Samtidig er der nogen, der tror, at ænderne lever af kartofler, ris, spagetti, boller i Cairo mv.
Det gør de ikke. Det gør rotterne til gengæld. De æder sig så tykke og fede, at rottefængerne ikke kan lokke dem til at æde den gift, der er lagt ud.

Nu har rotterne spredt sig hjem til os, og her er den værste synder nok, at vi putter så meget i affaldsbeholderen, at låget står åbent.
Det tiltrækker rotterne.

Der opfordres til at lade være med at fodre ænderne med mere brød, end de straks kan æde.
Sørg for at lukke låget til affaldsbeholderne og vær også opmærksom på evt. spild fra foderbrædtet. Rotterne bliver specielt tiltrukket af fedtet i mejsekugler, som bruges som lokkemad i rottefælder.

Alle, der ser rotter eller spor efter dem, har pligt til at anmelde det til kommunen. Anmeld det hver gang, også selv om det allerede er anmeldt.

Anmeldelse af rotter kan ske på internettet til Center for Miljø, Skadedyrsområdet, eller på tlf. 33 66 58 17, hvis det er akut; f.eks. hvis rotterne er set indendørs.