Stacks Image 52
Dagrenovation
Hvert rækkehus har som standard en 140 l affaldsbeholder til dagrenovation.
Der er mulighed for at få en større beholder mod betaling af de ekstra omkostninger. Ændringer af beholderstørrelsen skal aftales med kassereren.
Priser (2018):
140 l: Inkl. i fællesudgifterne
180 l: 458,75 kr. opkræves pr. 1/2.
240 l: 857,50 kr. opkræves pr. 1/2.

Man må ikke bytte indbyrdes, da de enkelte beholdere er forsynet med stregkode og en indbygget chip.

Man skal sørge for, at affaldsbeholderne altid er lukkede, så de ikke tiltrækker rotter og andre dyr.
Dagrenovation, er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, haveaffald og storskrald er altså ikke dagrenovation.
Affaldsbeholderne tømmes hver onsdag ved 9-tiden. Beholderen skal anbringes med håndtaget ud mod fortovet.
Stacks Image 59

Storskrald
bestilles af bestyrelsen efter behov.
Affaldet stilles tidligst dagen forinden for enden af vendepladsen på enten Landgildevej eller Fælleddiget. Affaldet skal være optageligt af skraldemændene. Det affald, som de ikke tager med, skal man selv bortskaffe ad anden vej.

Københavns Kommune indsamler t
ræ til genanvendelse. Meget storskrald består af f.eks. stole, borde og kommoder af træ, der kan genanvendes, hvis det sorteres og indsamles for sig.
Træ til genanvendelse skal derfor stilles for sig og ikke blandes sammen med det almindelige storskrald.

Stort elektronikaffald
må ikke blandes med det øvrige storskrald. Det afhentes ved en særskilt elektronikstorskraldafhentning.

Der er opsat et antal affaldsbeholdere ved skuret til sorteret affald:

Batterier
Batterier er farligt affald og skal sorteres fra det øvrige affald. Batterier må ikke smides ud i skraldespanden sammen med restaffaldet, der køres til forbrænding. Batterier indeholder bl.a. zink, jern, mangan og en række andre stoffer, som kan genanvendes i nye produkter til gavn for miljøet.

Elektronik
Elektronik er alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller, f.eks. computere, stavblændere, massageapparater, portkort/slips med musik eller lys i, mikrobølgeovne, mobiltelefoner (minus batteri!), opladere eller batteridrevet legetøj. De dele af affaldet, der er farligt for miljøet, sorteres fra til specialbehandling. Især metallerne i elektronikaffald genbruges.

Hård plast
Hård plast er f.eks. flasker, beholdere og dunke fra rengørings- og vaskemidler, ren plastemballage fra frugt og grønt, tomme cd-hylstre, madkasser, opvaskebaljer/-bakker og plastbeholdere til opbevaring af mad, legetøj etc.

Papir
Papir er aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, gavepapir, bøger, tryksager og skrivepapir. Det indsamlede papir sendes videre til papirfabrikker i ind- og udland, hvor det indgår i produktionen af nye papirprodukter. Papiret bliver opløst i vand, renset for farve og siet for papirclips mv. Derefter er papirmassen klar til at blive brugt i nye produkter. Papiraffaldet fra husholdninger indeholder mange forskellige papirkvaliteter, lige fra hvidt papir til meget kulørte ugeblade og reklamer.

Glas
Glas er alle typer tomme glas og flasker, f.eks. vin- og spiritusflasker eller glas fra fødevarer. Drikkeglas, krukker og vaser af glas må gerne komme i glasbeholderen, så længe det ikke er lavet af krystalglas, der indeholder bly.
Tømning af glasbeholderen bestilles af bestyrelsen.

Pap og karton
Pap er typisk emballage, f.eks. pakken om tandpastatuben, legetøjet eller fjernsynet. Det kan også være bølgepap, røret i en køkkenrulle og bagsiden på en A4-blok. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent. Pizzabakker og mælkekartoner må derfor ikke afleveres i papbeholderen, da der ofte sidder madrester i låget. Husk at folde pappet sammen og fjerne plastik, flamingo og andet fra papkasserne.
Bioaffald
Afventer

Din mor arbejder her ikke!
Stacks Image 465

Vær venlig at rydde op efter dig ved affaldsbeholderne. Er de fyldte, så tag dit affald med hjem igen og skaf dig af med det på anden vis.
Lad i al fald være med at smide det på jorden.
Skraldemændene tager det ikke med, og hvem rydder så op efter dig?

OG husk at træde på papkasserne, inden du putter dem i affaldsbeholderen. Også selv om du er den første til at putte i.
Vådt pap dur ikke til genbrug!
Stacks Image 452