Bestyrelse:

Formand: Emil Frøding, Fælleddiget 41, 2300 København S, tlf. 2061 8737
Næstformand: Stine Laumann, Fælleddiget 94, 2300 København S, tlf. 6047 2621
Kasserer: Niels M. Knudsen, Fælleddiget 37, 2300 København S, tlf. 4254 0906
Suppleant: Jens Sørensen, Fælleddiget 89, 2300 København S, tlf. 4028 6466
Suppleant: John Pedersen, Fælleddiget 71, 2300 København S, tlf. 4010 6092

Reservation af telt, borde, stole mv.:
Formanden.

Bank:
Nordea, Boligforeninger, Vesterbrogade 8, 0900 København C
konto nr. 2216-4338014258

CVR-nr. 31975638