Stacks Image 479


Termostater

Termostaterne, der passer til vore radiatorer, hedder TA Følerelement TRV M28.
Termostaterne kan f.eks. købes hos VVSNET2.DK.
Fjernvarmen
Fjernvarmeanlægget er et såkaldt en-strenget system.
Bortset fra rensning af de to snavsventiler, påfyldning af vand og udluftning af radiatorerne er det vedligeholdelsesfrit.
Det anbefales at stille fremløbstemperaturen så lavt som muligt i fyringssæsonen. Sluk for cirkulationspumpen og luk sommerventilen, når fyringssæsonen er forbi.
Husk, at motionere termostatventilerne og tænde cirkulationspumpen en gang imellem i løbet af sommeren, så de ikke kalker til.
Det varme vand skal være på mindst 60 gr. for at undgå legionærbakterier.

Ved reparation henvises til de anbefalede håndværkere.

Se flere gode råd.


Rensning af snavsventiler

Stacks Image 529
Der sidder 2 snavsventiler i fjernvarmeanlægget for at rense det indkommende vand. Dels det varme vand fra Amagerværket og dels vandet til det varme vand.
Ventilerne sidder svært tilgængelig, men de ser ud som på billedet til venstre.
Der skal bruges en stor skruenøgle og en speciel tang som den på billedet nedenunder til venstre.

Stacks Image 521
Fremgangsmåde:
1. Luk den røde hane ved at dreje den på tværs.
2. Fjern dækslet med skruenøglen.
3. Fjern låsefjederen med tangen.
4. Udtag filteret/sien, som ligner og er på størrelse med et fingerbøl.
5. Rens filteret/sien for evt. grus og monter det igen.
6. Isæt låsefjederen.
7. Påskru dækslet med skruenøglen.
8. Åben den røde hane.