Stacks Image 161

Liste over anbefalede håndværkere

Webmasteren modtagere gerne flere anbefalinger.
VVS - inkl. service på fjernvarme:

Finlow VVS A/S
Hornevej 13
2770 Kastrup
tlf. 32 51 45 59
finlow@finlow.dk
finlow.dk
WM Tømrer og Snedker ApS.
v/Chr. Meyer Hansen
Bomhusstræde 10
2620 Albertslund
tlf. 23 70 86 50
wm@firma.dk
CVR 28697511

Tømrer - vinduer og døre

Møbelsnedkere

Møbleriet - Terman & Hasselbalch
Strandboulevarden 9, kld. th.
2100 København Ø
tlf. 20 32 14 55 og
20 66 83 24
kontakt@moebleriet.dk
www.mobleriet.dk
PL Skovservice
v/Peter Lund Jensen
Tornbjergvej 34, Holme Mølle
4130 Viby Sj.
tlf. 24 45 45 54
pglund@email.dk
www.pl-skovservice.dk
Træfældning - topkapning - træpleje - stubfræsning


Murer, tømrer og snedker


Møllesøegruppen ApS
v/Carsten Møllesøe
Løjtegårdsvej 133
2770 Kastrup
tlf. 42 26 20 20
info@mollesoe.dk
www.mollesoe.dk

Papiruld Amager.dk ApS
Kirstinehøj 52
2770 Kastrup
tlf. 31 77 77 91
info@papiruldamager.dk
www.papiruldamager.dk

Efterisolering af gavle og etageadskillelserTagdækning
(skur)

Hovedstadens Tagdækning
Hovedgaden 501 A
2640 Hedehusene
Tlf. 25 68 82 22
info@hte-tag.dk
hte-tag.dk