Ejendommes parkeringsplads er privat område.
Parkeringspladsen er dog åben for almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter og er derfor omfattet af Færdselsloven.

Ifølge ordensbestemmelserne må parkering af køretøjer kun ske inden for de afmærkede områder.


Der er i perioder problemer med uvedkommendes parkering.
Der er derfor opsat et gult skilt ved indkørslen til parkeringspladsen om, at parkering kun er tilladt med særlig tilladelse udstedt af Ejerforeningen Sundby Overdrev.
Bestyrelsen har fremstillet sådanne parkeringstilladelser, som er udleveret til ejendommes beboere til anbringelse i deres egne biler og biler tilhørende deres gæster.
Alle parkerede biler skal i forruden være forsynet med en parkeringstilladelse.
Evt. bortkomne eller beskadigede parkeringstilladelser kan erstattes ved henvendelse til foreningens formand.

Bestyrelsen er bemyndiget til at overlade parkeringskontrollen til et eksternt firma, når den finder det nødvendigt.

Der må ikke henstilles uregistrerede køretøjer på parkeringspladsen, jfr. Registeringsbekendtgørelsen.

Parkerede køretøjer uden parkeringstilladelse anmeldes til politiet for overtrædelse af § 17 i Lov om Mark- og Vejfred.

Vis venligst hensyn mht. parkering ved laderstanderne.

Stacks Image 511