Dokumentation

Det påhviler beboerne at rydde færdselsarealerne for sne snarest muligt efter snefald og at træffe foranstaltninger mod glat føre ved snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealerne med grus, sand el. lign.

Dette ansvar gælder uanset, om foreningen i øvrigt foretager rydning af visse arealer med fejemaskine.

Efter stort snefald indkalder bestyrelsen til ekstraordinært fællesarbejde til fjernelse af is og sne.
Alle opfordres til at give en hånd med efter bedste evne.